Scheiding

In goed overleg uit elkaar bij echtscheiding

Wat is scheidingsmediation?

Onder begeleiding van een onpartijdige, deskundige mediator maken jullie samen afspraken over alle te regelen zaken bij een scheiding.

Wanneer?
Als je de wens hebt om de scheiding samen in overleg te regelen, is mediation een goede keuze. Het is dus van belang dat jullie “on speaking terms” met elkaar zijn en samen rond de tafel willen.

Hoe?
Vaak zijn zo’n drie tot vijf gesprekken voldoende om alle zaken door te nemen, die bij een scheiding geregeld dienen te worden. De mediator begeleidt het gehele proces. Ze heeft aandacht voor de emoties, die bij een scheiding spelen en is deskundig op het gebied van de juridische en praktische regels rond scheiden. Belangrijke onderwerpen, die aan de orde komen:

  • Wat gebeurt er met de woning (blijft één van beiden er wonen of wordt deze verkocht?)
  • Verdeling inboedel
  • Afspraken over verzekeringen en pensioenen.
  • Zijn er erfenissen of schenkingen ontvangen tijdens het huwelijk?
  • Hoe verdeel je het spaargeld, maar ook de eventuele schulden (zoals kredieten en leningen)?
  • Partner- en kinderalimentatie (wie betaalt hoeveel en wanneer mogen deze bedragen gewijzigd worden?)
  • Zorgverdeling kinderen (omgangsregeling of co-ouderschap)

Bij de bespreking van de financiële onderwerpen is van belang ‘hoe’ je bent getrouwd: in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden. Alle afspraken worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. Natuurlijk wil je dat het ook voor jullie kinderen goed geregeld wordt. Afspraken over de kinderen staan in het ouderschapsplan (de zorg- en kostenverdeling, afspraken over vakanties, feestdagen, school etc.).

Nadat de rechtbank de echtscheiding heeft uitgesproken zorgt de mediator voor de inschrijving van de scheiding in de registers van de burgerlijke stand, waarmee de scheiding officieel een feit is.

Voordelen mediation:
Over het algemeen verloopt een (echt)scheiding via mediation in een prettiger sfeer en met minder kosten dan wanneer beide partijen ieder een eigen advocaat in de arm nemen. Je blijft in gesprek met elkaar en dat zorgt er vaak voor dat het contact ook na de scheiding beter is. Juist als er kinderen zijn, is het fijn als het onderlinge contact soepel blijft verlopen. Je blijft als ouders tenslotte altijd met elkaar verbonden.

Meer weten?
Klik hier of kijk op onze site onder ‘handige informatie’. Daar vind je het scheidingsstappenplan. Ook staat hier een voorbeeld van een ouderschapsplan en informatie van de belastingdienst over scheiden/uit elkaar gaan.

Gesubsidieerde rechtsbijstand bij scheiding

Scheiden kost geld. Naast de kosten van de mediator krijg je ook te maken met de kosten, die verbonden zijn aan de indiening van het verzoekschrift bij de rechtbank (o.a. griffierechten). Als je inkomen onder een bepaald bedrag valt en er weinig vermogen (bijv. spaargeld) is, dan kom je wellicht in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand (een zgn. toevoeging). Dat betekent dat een groot deel van de kosten worden vergoed door de Raad voor Rechtsbijstand. De mediator vertelt je in het eerste gesprek of je hiervoor in aanmerking komt.

Is een toevoeging voor jullie niet aan de orde, dan zal op basis van jullie specifieke situatie en de te verwachten tijdsbesteding een schatting worden gemaakt van de kosten. Je weet dus van tevoren met welk kostenplaatje je rekening kunt houden. Wel zo fijn!