Mediation

Bij mediation lossen partijen samen hun conflicten op via bemiddeling van een onafhankelijke derde, de mediator. Ook als er een gerechtelijke procedure loopt, kunt u nog kiezen voor mediation.

Wat is mediation?

In mediation proberen partijen tijdens gezamenlijke gesprekken hun conflict op te lossen. De mediator begeleidt hen daarbij, maar is niet degene, die de oplossing ‘bedenkt’. Zij is een neutrale en onafhankelijke procesbegeleider, die ervoor zorgt dat de communicatie weer op gang komt en dat mensen gaan praten over zaken waar het werkelijk om gaat. Als je de tijd neemt om écht te luisteren, hoor je hoe de ander iets beleeft. Je hoort de andere kant van het verhaal en dat zorgt vaak voor meer begrip, waardoor een oplossing dichterbij komt.


Samen zoeken

Tijdens de gesprekken word je gestimuleerd tot overleg. Je gaat nadenken over je wensen voor de toekomst. Wat wil jij en wat wil de ander? Samen aan de slag en zoeken naar een oplossing, die voor beiden acceptabel is.


Naar goede verstandhouding

Mediation is bij uitstek geschikt als je het belangrijk vindt om een goede verstandhouding met de ander te hebben, bijvoorbeeld omdat jullie collega’s, buren of ex-partners (ouders) zijn en daardoor veel met elkaar te maken hebt.

Het mediationproces is informeel, flexibel en toekomstgericht. Omdat je je bij aanvang verplicht tot geheimhouding kun je vrijuit praten over je beweegredenen en wensen. Dat kan een verrassende omslag teweeg brengen.


Werkwijze

We starten met een kennismakingsgesprek. Het eerste half uur van dit eerste gesprek is kosteloos en vrijblijvend. Doel hiervan is om elkaar wat beter te leren kennen en uit te zoeken of jullie geschil zich leent voor mediation en of de bereidheid bij ieder aanwezig is om dat via mediation op te lossen. De mediationovereenkomst met het daarbij behorende reglement en gedragsregels worden besproken. Na dit half uur kunnen jullie beslissen of het mediationtraject wordt gestart.